En naturlig projektpartner

Rapporter och betänkanden

Nobrocon har stor erfarenhet av olika typer av studier och utredningsarbeten. Denna typ av uppdrag ingår i kärnverksamheten vid sidan av projektledning och projektstöd.

Sedan starten 2006 har företaget bland annat genomfört en förstudie kring nya regler för anvisad gasleverantör, utvärderat behovet av förändrade koncessionskrav på naturgasmarknaden och beskrivit förutsättningarna för att verka på den svenska naturgasmarknaden som nytillkommande aktör.

Från juni 2009 till maj 2010 var Nobrocon engagerat i arbetet med att införa det tredje inre marknadspaketet för el och naturgas i svensk lagstiftning. Under försommaren 2011 avslutades arbetet med att utreda den framtida hanteringen av systemansvaret för gas m.m. Uppdraget påbörjades i juni 2010.

Under hösten 2011 och första halvåret 2012 var Nobrocon engagerat i arbetet med att utvärdera nya rutiner för spridning av olika typer av offentliga publikationer.

Nobrocon är en samarbetspartner som snabbt skapar struktur och kan normalt ge förstärkning i olika typer av utredningsarbeten med kort varsel. Med Nobrocon blir det ordning och reda i arbetet.