En naturlig projektpartner

Detta är Nobrocon

Nobrocon AB är ett konsultföretag med säte i Stockholm. Företaget ägs och drivs sedan starten 2006 av verksamhetskonsulten Calle Beckvid. Kärnverksamheten utgörs av projektledning, projektstöd, verksamhetsutveckling och utredningar inom privat och offentlig sektor.

Nobrocon har sin grund inom den svenska energisektorn. Från att inledningsvis ha fokuserat på energimarknadsfrågor, har verksamheten genom åren kommit att breddas till att även omfatta uppdragsgivare utan koppling till energisektorn. Företagets affärsidé bygger på att sälja tid och kunskap för att du som uppdragsgivare ska kunna utnyttja din egen arbetstid på ett optimalt sätt. Härigenom kan du spara stora pengar samtidigt som du snabbt uppnår konkreta resultat.

Enkla helhetslösningar

Företaget har vidareutvecklat ett rationellt koncept för identifiering, kartläggning och optimering av verksamhetsprocesser. Genom Nobrocons webbaserade processpresentationer åskådliggörs verksamheten inom en organisation på ett mycket konkret sätt. Då medarbetarna ser helheten är det möjligt att förändra de ingående delarna på ett sätt som ger eftersträvad effekt. Exempel på fördelar för dig som uppdragsgivare är minskade omkostnader, ökade intäkter, nöjdare kunder och gladare medarbetare.

Nobrocon bistår vid utformning av utbildningsmaterial liksom genomförande av utbildningsinsatser och föreläsningar. Företaget tar dessutom snabbt fram original till trycksaker som kort, broschyrer och foldrar vilket bidrar till enkla helhetslösningar från idé till komplett exponering av resultatet.

Ett värdefullt nätverk

Idag har Nobrocon ett stort och väletablerat nätverk. Genom samverkan med andra oberoende konsulter kan Nobrocon säkra rätt kompetens och resurser för att leverera bra resultat på utsatt tid. Genom sitt nätverk kan Nobrocon även rekommendera andra duktiga konsulter. Nobrocon har fler kollegor än konkurrenter, vilket är en fördel för alla.

Kort startsträcka

Med Nobrocon får du som beställare tillgång till en konsult med kort startsträcka genom stor vana av stödjande, koordinerande och ledande insatser i olika typer av organisationer. Upptäck fördelarna med att arbeta tillsammans med en trevlig och strukturerad verksamhetskonsult som delar med sig av sin motivation. Med Nobrocon blir det snabbt ordning och reda.