En naturlig projektpartner

Undvik fallgroparna

Nobrocon kan med kort varsel hjälpa dig att undvika fallgropar och flaskhalsar i din verksamhet. Behöver du en assisterande projektledare, delprojektledare, projektdeltagare eller en strukturerad person till projektsekretariatet? Nobrocon har möjlighet att kliva in just där behovet finns.

Även om du inte driver ett eget projekt så går Nobrocon givetvis in där det behövs under kortare eller längre tid. Ditt behov av extra arbetsinsatser är också Nobrocons. Tid är pengar - och vice versa.