En naturlig projektpartner

Varför anställa fler?

Nobrocon anpassar priser och villkor utifrån beställt antal timmar och uppdragets längd. Uppdrag som omfattar mer än 20 timmar per vecka under minst ett halvår underlättar planering och ger samtidigt kontinuitet. För dessa uppdrag tillämpar Nobrocon ett konsultarvode som är direkt jämförbart med din kostnad för en motsvarande deltidsanställd. Det är inte dyrare att anlita Nobrocon än att anställa fler personer, bara effektivare.

För kortare uppdrag med färre timmar tillämpar Nobrocon priser och villkor enligt nedan. Alla priser är exklusive moms.

Priser och villkor

 • Timpris
  SEK 900-1200 beroende på uppdragets omfattning och längd. Allt arbete sker på löpande räkning inom avtalad ekonomisk ram. Offert lämnas utan kostnad.

 • Reskostnader och restid
  Arbetstid fritt levererad inom Stockholm. För resor till mål utanför Stockholm:

  Fakturerade reskostnader: fakturabelopp från leverantör.
  Fakturerad milersättning: SEK 35/mil från kontor.
  Fakturerad restid från kontor: halvt timpris hela dygnet.
   
 • Traktamente
  Uttages ej.
   
 • Fakturering
  Månadsvis á conto.
   
 • Betalningsvillkor
  30 dagar netto.
   
 • Uppsägningsvillkor
  Enligt överenskommelse.