En naturlig projektpartner

Komplett projektledning

Att initera ett projekt kräver tid och kraft. Som beställare måste du vara försäkrad om att målet är uppnåbart, liksom tiden och kostnaden för att målet ska kunna nås. I den mån du har behov, kan Nobrocon givetvis även bistå med förberedande beställarstöd.

Ett stegvis arbete mot målet

Nobrocon betraktar varje projekt som en mängd delsteg - från det bakomliggande behovet till den färdiga leveransen. Genom att Nobrocon arbetar stegvis mot målet, har du som beställare en stor möjlighet att styra, påverka, bromsa och avsluta projektet vid ett antal naturliga tillfällen under projektets gång.

Eftersom varje delleverans har ett värde i sig, kan varje genomfört steg betraktas som en investering - oavsett om du som beställare väljer att gå vidare till nästa steg eller inte.

Det första delsteget handlar om att utifrån en offertförfrågan bli överens om kravspecifikationen och projektdefinitionen. Syftet är att skapa en trovärdig offert som kan ligga till grund för ett eventuellt avtal. Med kravspecifikation, projektdefinition och avtal på plats påbörjar vi tillsammans det riktiga arbetet.